• Durant les darreres setmanes a l’optativa d’ecoheroïnes hem parlat sobre el problema dels residus i com estan afectant el món.
  • També hem parlat sobre la regla de les 3R (Reduir, Reutilitzar i Reciclar). Les 3R és una regla per cuidar el medi ambient, específicament per reduir el volum de residus de brossa generada.