• L'Escola Mestral, fundada el 1968, en la línia de la tradició pedagògica catalana, és una cooperativa de la qual formen part tots els pares i mares dels alumnes.
  • L'Escola Mestral és una escola laica, catalana i compromesa amb el medi ambient. Des de 2008 està reconeguda amb el distintiu "d'Escola Verda", que atorga la Generalitat de Catalunya, per les seves iniciatives de sostenibilitat i de conscienciació social en aquest àmbit.