• Total punts de recollida: 142
  • Ajuntaments: 14
  • Centres Educatius: 107
  • Centres cívics: 13
  • Mercats i botigues de proximitat: 7
  • Empreses: 3