• Total punts de recollida: 90
  • Ajuntaments: 34
  • Centres Educatius: 69
  • Centres cívics: 1
  • Mercats i botigues de proximitat: 5
  • Empreses: 3