• Total punts de recollida: 39
  • Ajuntaments: 12
  • Centres Educatius: 39